Förskolan Busfröet

 

Stubbemålavägen 1

 

383 92 Mönsterås


Tele: 0499-123 10

 

Mobil: 076-783 69 08


info@fskbusfroet.se
Rektor Tove Palm:

070-2114452

tove@fskbusfroet.se

I ett lugnt och lantligt läge med en hemmaliknande miljö möts barnen av glädje, denna glädje smittar.

 

I leken sker inget medvetet lärande, det barnet lär sig är en omedveten process. Den pedagogiska utmaningen är att i samverkan med barnet stimulera deras sätt att tänka från det omedvetna lärandet i leken till det medvetna lärandet. När lärandet har blivit en medveten process har barnet gått över från det lekande barnet till det lärand barnet.

 

Vi ger barnen mod att prova nya saker och fungera i olika situationer. Mod föder kunskap och kunskap ger trygghet. Den planerade verksamheten utvecklar såväl det enskilda barnet som gruppen. Det innebär att vi arbetar i helgrupp, ibland i mindre åldersindelade grupper.

 

Vi erbjuder en stimulerande miljö, både inne och ute.

 

Grunden för trygghet är de relationer vi skapar. Därför arbetar vi med att skapa en bra gemenskap på förskolan. Vi lär barnen att vara en god kamrat och att stå upp förvarndra. När barnen leker ser vi till att ingen känner sig utanför eller blir illa behandlad av sina kamrater.

 

Busfröet är en förskola som talar till alla sinnen, vi har ett tillagningskök, dvs. våran kokerska lagar maten och bakar vårat bröd. Doften av lagad mat och nybakat bröd stimulerar till en trivsam miljö.

 

Ni som föräldrar är viktiga i vårt arbete och vi vill ha ett nära samarbete med er genom föräldramöten, utvecklingssamtal samt det viktiga personliga mötet i t.ex. hallen.

 

Förskolan följer skolverkets läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, skollagen och Mönsterås kommuns barnomsorgsregler. Samma maxtaxa som gäller hos kommunen gäller även hos oss. Vi har vår egen kö men kan även ta in barn från den kommunala kön vid behov. Läroplanen formulerar värdegrunden och uppdraget samt mål och riktlinjer för verksamheten.