Förskolan Busfröet

Stubbemålavägen 1

383 92 Mönsterås

Tele: 0499-123 10

Mobil: 076-783 69 08Vill ni anmäla ert/era barn till vår förskola,

vänligen kontakta rektor Tove Palm

så skickar vi dig en ansökan.

Tele: 0499-123 10

Mobil: 070-211 44 52

tove@fskbusfroet.se

Klagomål och synpunkter på Förskolan Busfröets verksamhet

Som ett led i att förbättra vår verksamhet är det värdefullt att få ta del av klagomål/synpunkter från vårdnadshavare, elever och andra intressenter.

Klagomål/synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt.

Ärendegång

Steg 1: Ta upp ditt ärende med den personal du träffar dagligen på Busfröet.

Steg 2: Lämna in ett skriftligt klagomål/synpunkt till förskolechefen, Tove Palm, som är ansvarig för verksamheten.

Steg 3: Ta upp ditt ärende med skolchefen,

telefon 0499-17191.

Hantering:

Vårt mål är att kunna tillmötesgå klagomål/synpunkter omgående. Om muntligt framförda synpunkter ej går att lösa i steg 1, uppmanas den klagande att lämna skriftliga synpunkter till förskolechefen för utredning och bedömning. 

Vår målsättning är att inom tio dagar ge besked och förslag till åtgärd till den person som lämnat den skriftliga synpunkten.

Om missnöje kvarstår kontaktas, enligt steg 3, skolchefen. Andvänd blanketten i denna länk: