Förskolan Busfröet

Stubbemålavägen 1

383 92 Mönsterås

Tele: 0499-123 10

Mobil: 076-783 69 08

VERKSAMHETSIDÉ

Vårt Uppdrag – att stärka barns självbild, utveckling och lärande.

Vi vill att barnen på Förskolan Busfröet ska synas och höras. De ska känna trygghet och glädje.

– Jag kan, mina tankar och åsikter har betydelse.


På Förskolan Busfröet erbjuder vi barnen en trygg miljö i vår närmiljö, där deras behov, kunskaper och välmående står i centrum. Här blir barnen sedda och får komma till tals samtidigt som vi lär dem att samsas i grupp och vikten av att ta eget ansvar. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande, samt visar barnen ett aktivt förhållningssätt till rörelse och lek, både inne, i skogen och på vår förskole gård.Verksamheten idag

Hög personaltäthet är något vi  prioriterar. Därför har vi för närvarande en rektor som delvis arbetar i barngruppen, tre förskollärare och tre barnskötare anställda. Vi följer skolverkets läroplan och lagar för förskolan. All mat lagas på Förskolan Busfröet av vår förskole kock. Maten köps från lokala leverantörer och är svensk, närproducerad och ekologisk om möjligt. Vi följer också livsmedelsverkets rekommendationer och lagar när det gäller både livsmedelshantering och näringslära, allt för barnens bästa.


Vid sjukdom

Vid sjukdom och annan frånvaro är det viktigt att alltid meddela så att vi vet att ni inte kommer. Är det så att barnet inte kommer sin vanliga tid, har vi som policy att alltid ringa och kolla vad som är anledningen och så att det inte har hänt något.


Barn som är sjuka kan inte vara på Förskolan Busfröet. Det är barnets allmäntillstånd som avgör om det klarar av och orkar att vara på förskolan och delta i de aktiviteter, både inne och ute, som har planerats. Om personalen upplever att barnet inte är friskt på förskolan hör vi av oss så snabbt vi kan till föräldrarna. Ibland hör vi av oss bara för att utbyta tankar kring barnets välmående. Alla barn reagerar olika och då är det bra om personal och föräldrar tillsammans kan vara delaktiga i hur vi handlar bäst för barnet.


Vid föräldrars sjukdom som är kortvariga (7dagar)får barnet använda sin plats upp till ramen för sitt ordinarie schema eller efter bedömning av förskolechef. Undantaget är vid maginfluensa i familjen då är det barn som går hos oss på Förskolan Busfröet också hemma.

Vid magsjuka ska barnet vara hemma i minst 48 timmar efter sista symptomet, detta gäller även när syskon är drabbade. Är det någon annan i familjen som är drabbad vädjar vi också till att barnet ska vara hemma. Allt för att det inte skall smitta vidare!


Vid behov av tillsyn då föräldrar/vårdnadshavare är långvarigt sjukskrivna ska ansökan och läkarintyg lämnas till rektor för beslut.


För mer information och råd vid sjukdom läs gärna råden på www.1177.se


Inskolning

På Förskolan Busfröet har vi inga fasta inskolningsperioder, utan skolar in när det passar vår verksamhet och bäst för dig och ditt barn. Vi brukar räkna med att inskolningen tar ca två veckor. Olika barn har olika förutsättningar och behöver därför olika bemötande. Berätta gärna för personalen innan vilka behov och önskemål som du och ditt barn har så att vi kan få en så bra inskolning som möjligt.

Hur lång en inskolning tar är väldigt individuellt. Det viktigaste är att du som förälder inte känner någon stress och press. Alla barn är olika och vi finns här för att du ska känna lugn och trygghet. Inga frågor är dumma och onödiga.


När det blir dags för avsked är det viktigt att du som förälder tydligt visar att du ska gå. Säg hej då, vinka och gå. Gör det inte långt och komplicerat, utan kort och tydligt.

Inskolningen är inte där för att öva barnet på att vara själv och klara avsked till sina föräldrar. Den är där för att barnet på att lugnt sätt ska få trygghet i att vara på förskolan, och de vuxna och barn som är där. Ett tryggt barn får en rolig och lärorik tid på förskolan.


Kom ihåg att namna alla barnets saker och kläder så blir det lättare för både barn, personal och föräldrar.


Välkomna till oss på förskolan Busfröet!